How We Work
ขั้นตอนการจัดทำ

ขั้นตอนการทำงาน เริ่มการว่าจ้างได้สะดวก รวดเร็ว และถูกต้องภายใน 3 ขั้นตอน

01

แจ้งความต้องการ

เรารับทำทุกระบบที่ต้องการ ลูกค้าแจ้งความต้องการ + เว็บตัวอย่าง(ถ้ามี) เราจะประเมิณราคาให้ลูกค้าทราบทันทีครับ

02

ส่งข้อมูลให้เรา

ส่งข้อมูลให้เราเช่น ข้อมูลให้บริการ สินค้า ติดต่อเรา หรือข้อมูลอื่นๆที่อยากนำลงเว็บ ที่เหลือเราจะจัดการให้ท่านเองทั้งหมด

03

รับงานของท่าน

รับเว็บไซต์ของท่าน พร้อมใช้งานได้ทันที และด้วยบริการดูแลระบบหลังบ้านให้ฟรี 1 ปี